Olučni sistemi

Dugotrajno i pristupačno rešenje za odvođenje atmosferskih
voda sa privatnih i industrijskih objekata

Elementi olučnog sistema

Olučni sistem jeste integralna celina koja se sastoji iz pojedinačnih elemenata izrađenih od pocinkovanog i/ili plastificiranog lima. Olučni sistem, u zavisnosti od vrste, namene i konfiguracije objekta može, ali i ne mora sadržati sve njegove činioce. Pobrojani elementi se mogu upotrebljavati na svim objektivna, nezavisno od vrste gradnje (zidani objekti, limene hale ili hale obložene sendvič panelima) i krovnog pokrivača (klasičan crep, tegola, lim ili sendvič panel). Estetika se zadovoljava širokim rasponom dostupnih boja svih elemenata olučnog sistema.

Dostupne boje olučnih sistema

Elementi olučnog sistema se standardno proizvode i isporučuju u bojama kako sledi:

Boje koje nisu prikazane iznad posebno se ugovaraju.

sr_RSSerbian