Opšivni elementi

Neizostavni činioci svakog limenog krova ili fasade

Opšivni elementi se izrađuju u našoj radionici, prema standardizovanim crtežima i dimenzijama, ili prema Vašem zahtevu i nacrtu, oblikom i dimenzijama prilagođeni konkretnom objektu. Maksimalna dužina opšivnih elemenata je 8000 mm.

Slemenjak

Slemenjak se upotrebljava kod dvovodnih krovova, na mestu spoja trapeznih limova koji čine pokrivač. Njegova svrha je u integraciji limenog krova i onemogućavanju prodiranja kiše, vetra i snega u krovnu podkonstrukciju.

A (mm)

B (mm)

RŠ250

110

15

RŠ330

150

15

RŠ400

185

15

Slemenjak obli

Slemenjak obli se upotrebljava kod dvovodnih krovova, na mestu spoja trapeznih limova koji čine pokrivač. Njegova svrha je u integraciji limenog krova i onemogućavanju prodiranja kiše, vetra i snega u krovnu podkonstrukciju.

A (mm)

B (mm)

RŠ250

110

40

RŠ330

160

40

RŠ400

200

40

Vetar lajsna

Vetar lajsna se upotrebljava na mestu ivice krovne konstrukcije. Ovaj opšivni element štiti krovnu konstrukciju od jakih udara vetra koji je mogu oštetiti.

A (mm)

B (mm)

RŠ250

70

130

RŠ330

100

180

RŠ400

125

225

Opšivka zida

Opšivka zida se upotrebljava na mestu spoja ivice krovne konstrukcije i zida susednog objekta. Ovaj opšivni element sprečava prodiranje i slivanje vode niz zid postojećeg objekta uz koji je krovna konstrukcija prislonjena.

A (mm)

B (mm)

RŠ250

110

110

RŠ330

150

150

RŠ400

185

185

Okapnica

Okapnica se upotrebljava na spoju krovne konstrukcije i fasade sa ciljem sprečavanja podlivanja vode prema fasadi.

A (mm)

B (mm)

RŠ250

150

90

RŠ330

200

120

RŠ400

240

150

Ugaona fasadna opšivka

Ugaona fasadna opšivka se upotrebljava na spoju između dva fasadna trapezna lima, čime se obezbeđuje integralnost limene konstrukcije i sprečava oštećenje iste usled udara vetra.

A (mm)

B (mm)

RŠ250

40

40

RŠ330

55

55

RŠ400

65

65

Snegobran

Snegobran se upotrebljava za zaštitu oluka, imovine i ljudi u podnožju objekta u vreme otapanja nagomilanog snega na krovu.

A (mm)

B (mm)

RŠ330

40

75

sr_RSSerbian